Transparant Beheer

Transparant Beheer is ontstaan uit de vraag naar meer duidelijkheid en openheid op de markt. Wij streven ernaar om de mede-eigenaars op ieder moment op de hoogte te houden van de werking van de vereniging.

Let's Go Inside

Het is duidelijk dat sinds de aanpassingen en aanvullingen op de oorspronkelijke wetgeving van de mede-eigendom (wet van 30 juni 1994 en juni 2010), het beheer van onroerende goederen in mede-eigendom een uitermate complexe en gevoelige materie is geworden. Vandaar dat dit beheer wordt overgedragen aan de syndicus, die ook verantwoordelijk wordt gesteld inzake het beheer van mede-eigendom.

Onze diensten

Het technisch beheer

Transparant Beheer staat in voor het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. We zorgen voor de goede werking van de gemeenschappelijke installaties en coördineren het onderhoud van de gemene delen (poetsen, brandbeveiliging, controle en keuring van de lift, elektriciteitslevering, water,...) Verder adviseren we over onderhouds- en herstellingswerken en volgen we deze op. We kijken jaarlijks alle onderhoudscontracten na zodat we steeds de beste leveranciers kunnen voorleggen.

Het administratief beheer

Transparant Beheer staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Dit omvat het oproepen, voorbereiden en notuleren van de beslissingen van de Algemene Vergadering; het opvragen van offertes bij verschillende leveranciers en het afsluiten van de noodzakelijke contracten met leveranciers. Verder is het onze taak om juridische en/of verzekeringsdossiers op te volgen, het reglement van inwendige orde op te maken en de contacten met eigenaars, leveranciers en derden te onderhouden.

Het financieel beheer

Transparant Beheer stelt een begroting op die voorgelegd aan de algemene vergadering. We zorgen voor de stipte betaling van de facturen en voor een correcte inning van de bijdragen van de eigenaars. Dit alles wordt bijgehouden in een boekhoudsysteem dat voldoet aan de wettelijke eisen. Minstens één keer per jaar ontvangen de mede-eigenaars een gedetailleerde en duidelijke afrekening , waaruit zij duidelijk kunnen opmaken welke kosten verbonden zijn aan hun kavel.

De vertegenwoordiging in rechte

Transparant Beheer treedt in rechte op als vertegenwoordiger van de mede-eigendom zoals voor de invorderen van niet-betaalde voorschotten, bij rechtsvorderingen tegen aannemers, etc.

Onze troeven

Bereikbaarheid

Transparant beheer is 7/7 en 24/24 telefonisch bereikbaar. Telkens dit nodig is komt de beheerder langs in de residentie om ter plaatse de problemen te bespreken en op te lossen.

Transparantie

Online toegang tot uw mede-eigendom via de login-pagina op onze website. Alle niet-individuele documenten zoals facturen, offertes, verslagen , ... worden online geplaatst. De mede-eigenaar kan op ieder moment meekijken wat er in de residentie gebeurd.

Kennis huurwetgeving

Door onze kennis van de huurwetgeving kunnen wij mede-eigenaars correct informeren over de kosten die kunnen doorgerekend worden aan de huurders. Transparant Beheer bezorgt de mede-eigenaars/verhuurders jaarlijks een berekening met de kosten die ten laste zijn van de huurders .

Onafhankelijkheid

Als bijkomende troef, hebben wij geen bindingen met leveranciers. Wij ontvangen geen commissies waardoor wij steeds de beste keuze kunnen maken voor de VME. Dit laat ons toe om de belangen van de mede-eigenaars optimaal te kunnen behartigen.

BTW

Omdat onze vennootschap niet BTW-plichtig is, dient ons ereloon niet verhoogd te worden met BTW.

Via de volgende link komt u terecht in uw virtuele residentie. Login in residentie

Wij zorgen samen met u dat thuiskomt in een echte thuis.

Ilse Vandamme

Transparant Beheer

Transparant beheer bv

Izegemsestraat 60A
8800 Rumbeke
Tel: 0479 69 85 29
Email: info@transparantbeheer.be
Website: www.transparantbeheer.be
Ondernemingsnr: 0541.999.079
AXA - polisnr. : 730.390.160
BIV: 507113