Syndic


Hieronder vindt u enkele voorbeelden wat het beheren van uw mede-eigendom voor ons inhoudt:

  • het technisch beheer: Transparant Beheer staat in voor het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. We zorgen voor de goede werking van de gemeenschappelijke installaties en coördineren het onderhoud van de gemene delen (poetsen, brandbeveiliging, controle en keuring van de lift, elektriciteitslevering, water,...) Verder adviseren we over onderhouds- en herstellingswerken en volgen we deze op. We kijken jaarlijks alle onderhoudscontracten na zodat we steeds de beste leveranciers kunnen voorleggen. 

  • het administratief beheer: Transparant Beheer staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Dit omvat het oproepen, voorbereiden en notuleren van de beslissingen van de Algemene Vergadering; het opvragen van offertes bij verschillende leveranciers en het afsluiten van de noodzakelijke contracten met leveranciers. Verder is het onze taak om juridische en/of verzekeringsdossiers op te volgen, het reglement van inwendige orde op te maken en de contacten met eigenaars, leveranciers en derden te onderhouden. 

  • het financieel beheer: Transparant Beheer stelt een begroting op die voorgelegd wordt aan de algemene vergadering. We zorgen voor de stipte betaling van de facturen en voor een correcte inning van de bijdragen voor de eigenaars. Dit alles wordt bijgehouden in een boekhoudsysteem dat voldoet aan de wettelijke eisen. Minstens één keer per jaar ontvangen de mede-eigenaars een gedetailleerde en duidelijke afrekening, waaruit zij duidelijk kunnen opmaken welke kosten verbonden zijn aan hun kavel. 

  • de vertegenwoordiging in rechte: Transparant Beheer treedt in rechte op als vertegenwoordiger van de mede-eigendom zoals voor de invorderen van niet-betaalde voorschotten, bij rechtsvorderingen tegen aannemers, etc. 
Onze referenties

Transparant Beheer BV

Maatschappelijke zetel
Sint-Petrus en Paulusstraat 5
8800 Rumbeke

Contactgegevens:
Regio Ieper - Poperinge: Tel. 057/67.67.67
Regio Roeselare - Izegem: Tel. 051/76.76.76